Tarieven

Zoals vastgesteld door de Diocesane Financiële Commissie van het bisdom

Reguliere tarieven

 Omschrijving Bedrag
 Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 12,50
 Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 27,50
 Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag-of zondagmissen worden gehouden € 300,00
 Begrafenis mis (rouwgeld) € 475,00
 Huwelijksmis (trouwgeld) € 475,00
 Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
 Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium  zonder een voorafgaande kerkdienst € 475,00
 Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de  parochiekerk (extra dienst) € 475,00

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

 Omschrijving Periode Bedrag
 Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 5 jaar € 62,50
10 jaar € 125,00
20 jaar € 250,00
 Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 5 jaar € 137,50
10 jaar € 275,00
20 jaar € 550,00

 

Eenieder die gedurende de afgelopen vier jaren, tenminste het minimum bedrag aan kerkbijdrage heeft betaald, is in principe vrijgesteld van kosten voor een avondwake, begrafenis- of huwelijksmis.

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.