Kerk O.L.V. Tenhemelopneming Grubbenvorst

Adres:
Dorpsstraat 14, 5971 CC Grubbenvorst

Architect:
A. Kropholler, A. Boosten en J. Witteveen

Virtuele rondleiding:
www.federatiemaasdorpen.nl/grubbenvorst/panotour

Ruimtelijke context:
De O.L.Vrouwekerk te Grubbenvorst staat aan de rand van het dorp. De kerk ligt vrijwel tegen de Maasdijk aan de kruising van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Dalingsbemden. Achter de kerk strekken zich de uiterwaarden van de Maas uit. Ten zuiden van de kerk ligt het kerkhof.

Type:
De georiënteerde hallenkerk is opgetrokken in baksteen en heeft een geprononceerd westwerk.

Bouwgeschiedenis:
De kerk die op 24 november 1944 werd verwoest, stamde voor het grootste deel uit de 15de en 16de eeuw. De gotische toren dateerde van omstreeks 1415In 1885 werd de kerk gerestaureerd. Mogelijk werd toen ook de zuidelijke transeptarm gebouwd. In 1939 had de toenmalige pastoor architect Kropholler benaderd om schetsen te maken voor de uitbreiding van de kerk. De oorlog verhinderde evenwel de uitvoering. De kerk werd in november 1944 geheel verwoest. Alfons Boosten ontwierp in oktober 1948 een driebeukige hallenkerk met ronde koorpartij en een massief westwerk. Na het overlijden van Boosten voltooide diens medewerker, ir. J. Witteveen, de kerk. De eerste steen werd gelegd op 27 april 1952, waarna de kerk op 21 december 1952 in gebruik genomen kon worden. Het kerkbestuur vroeg in oktober 1952 toestemming om de toren tot tien meter te mogen optrekken. Uit piëteit voor Boosten besloot men de toren te laten bouwen volgens zijn ontwerp, hoewel Witteveen een ander ontwerp had voorgesteld. De toren werd in 1955-1956 gerealiseerd.

Meer en gedetailleerdere informatie op:
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/grubbenvorst/ol-vrouw-tenhemelopneming

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.