Bij een overlijden

Bij overlijden neemt de familie contact op met de pastoor. Die zal in overleg met de familie en de uitvaartondernemer de dag en het uur van de uitvaart bepalen. De pastoor of de kapelaan komt op bezoek bij de familie van de overledene, praat met hen over de overledene en bespreekt met hen de inhoud van de uitvaartplechtigheid. Hij verzamelt ook de nodige gegevens voor het uitvaartregister.

In de regel wordt de uitvaartplechtigheid verzorgd door het parochiekoor. De liturgische gezangen die het koor ten gehore brengt passen uitstekend bij de afscheidsplechtigheid.

Wil men toch een solist of een muzikant, dan kan dit met de pastoor of kapelaan besproken worden. Deze muziek zal wel moeten passen in het gedachtengoed van de kerk.

Een pastorale wilsverklaring

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over leven en sterven. Dat geldt ook bij de begeleiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd willen worden.

Een pastorale wilsverklaring biedt de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te ontvangen die men wenst.

Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en moment om dit te bespreken is geen stelregel te geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het vraagt altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen.

Daarnaast is het ook belangrijk om deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met de pastoor te bespreken. De pastorale wilsverklaring kunt u vinden onder ‘Downloads’ op deze website.

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.