Kerk H. Lambertus Swolgen

Adres:  
Mgr Aertsstraat 6, 5866 BH  Swolgen

Architect:   
J. Kayser en H. de Bruyn

Virtuele rondleiding:  
www.federatiemaasdorpen.nl/swolgen/panotour

Ruimtelijke context:
De Lambertuskerk ligt centraal in de kern van Swolgen op een locatie waarin de hoge-Middeleeuwen al een zaalkerkje stond. Langs de kerk loopt de Mgr. Aertsstraat, die de verbinding vormt tussen Tienray en Broekhuizenvorst. Ten zuiden van de kerk ligt het kerkhof met de voormalige 19e-eeuwse pastorie.

Type:
Laat-gotisch, polygonaal bakstenen koor met pseudobasilikaal schip deels (voor circa vijftig procent) vergroot en verbouwd in dezelfde trant als het vanouds bestaande deel. De kerk is een rijksmonument.

Bouwgeschiedenis:
In de middeleeuwen heeft hier een uit ijzeroersteen opgetrokken zaalkerkje met een iets later aangebouwd rechtgesloten koor gestaan. In de veertiende eeuw verrees tegen de westgevel een bakstenen toren. Het polygonale koor en middenschip werd in de vijftiende eeuw gebouwd.Ir. Jos Cuypers voerde in 1921 een grondige restauratie uit. Eind 1944 werd de kerk opgeblazen. De toren, de gewelven, het dak en een pijler werden geheel vernield.

De aanbesteding voor herbouw vond plaats op 12 april 1952. Het oude koor, alsmede de twee oostelijke traveeën van het middenschip werden gerestaureerd. Het schip werd met drie traveeën verlengd en er verrees een westtoren. De kerk werd op 23 mei 1953 ingezegend.

Meer en gedetailleerdere informatie op:
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/swolgen/lambertus

 

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.