Parochie H. Lambertus Swolgen

Koster
Herman Martens
0478-692561

Kerkhofbeheerder
Jan Kursten
0478-691748

Vrijwilligerscoördinator
Erik Elbers
0478-692744

Contactpersoon financiën
Martien de Swart
0478-692551

Opgave Misintenties
Herman Martens
0478-692561

Te voldoen op rekeningnummer NL14 RABO 0150 4010 19
t.a.v. RK Parochie H. Lambertus o.v.v. misintentie

Website en algemeen parochie emailadres
swolgen@federatiemaasdorpen.nl

Postadres Parochie
RK Par. H. Lambertus Swolgen
Mgr. Aertsstraat 6
5866 BH Swolgen

IBAN
NL14 RABO 0150 4010 19

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.