Home

Mariafeesten Klein Lourdes – Tienray

Zondag 14 augustus, 15.00 uur: Lof met aansluitend sacramentsprocessie
Maandag 15 augustus, 20.00 uur: H. Mis met lichtprocessie

Wijziging mistijden per september

Beste parochianen,

In verband met het feit dat ons priesterteam vanaf september de vieringen in alle parochies van de gemeente Horst aan de Maas gaat verzorgen, en vanwege de benoeming van deken Varela tot pastoor van de Maasdorpen, gaan we onze Mistijden op de zondagen aanpassen aan de Mistijden in de overige parochies van de gemeente zodat het beter op elkaar aansluit.

Vanaf september vieren we in de oneven weekenden in Lottum om 9.30 uur en in Meerlo om 11.00 uur. In de evenweekenden in Swolgen om 9.30 uur en in Broekhuizen om 11.00 uur.

We vertrouwen op uw begrip.

Pastoor-deken Wilson Varela

Nieuwe benoemingen priesterteam Dekenaat Horst

Door het bisdom in Roermond zijn:

Deken Wilson Varela benoemd tot pastoor van de Federatie Maasdorpen
Rohit Vincent benoemd tot kapelaan van de Federatie Maasdorpen en Horst-Sevenum

De kapelaans Danny Horsch en Miguel Pascual Coello hebben eervol ontslag gekregen in de parochies Baarlo-Maasbree-Kessel en zullen zich meer op onze federaties gaan concentreren.

https://www.bisdom-roermond.nl/benoemingen-bisdom-Roermond-juli-2022

 

 

Wij wensen u allen een fijne vakantie!
Mocht u een dagje willen gaan fietsen, kijk dan eens bij onze fietstochten

 

U kunt ons ook op Facebook vinden.


Wij delen graag de Heilige Communie uit, maar geen “Cookies”
Wij slaan geen gegevens van uw bezoek aan deze website op.