Nieuwsbrief juli 2020

Pastoor Wilson Varela wordt nieuwe deken in Horst

Bisschop Harrie Smeets heeft pastoor Wilson Varela benoemd tot de nieuwe pastoor-deken van Horst. Hij volgt in die functie deken Alexander De Graaf Woutering op, die onlangs tot deken van Roermond is benoemd. Wilson Varela (41) komt oorspronkelijk uit Colombia. Hij werd in 2009 tot priester gewijd van het bisdom Roermond. Sindsdien heeft hij als kapelaan en pastoor gewerkt in de parochiefederatie van Roermond-Oost. De deken gaat in Horst wonen.

 

Kapelaan Miguel Pascual Coello wordt nieuwe kapelaan

Bisschop Harrie Smeets heeft kapelaan Miguel Pascual Coello benoemd tot kapelaan in dezelfde parochies waar de nieuwe deken is benoemd en in de federatie Maasdorpen. Miguel Pascual Coello werd in 1982 in Madrid geboren. Hij is, net als de nieuwe deken, via de Neocatechumenale Weg in Limburg terecht gekomen. Hij volgde zijn priesteropleiding aan het seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 2016 werd hij tot priester gewijd. Sindsdien is hij als kapelaan verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de parochies van Sint-Pieter in Maastricht. De benoeming in de federatie Maasdorpen is beperkt tot juni 2021. De kapelaan komt in Horst te wonen.

 

Er komt nog een nieuwe kapelaan

 

Later dit jaar wordt het pastorale team verder uitgebreid met een transeunt-diaken. Dat is een priesterstudent die in oktober tot diaken wordt gewijd en volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen en het laatste jaar van zijn opleiding al in de parochie gaat werken. Hij komt in Lottum te wonen in zal zowel in de federatie Horst alsook in de federatie Maasdorpen werkzaam zijn. In verband met het afronden van zijn opleiding op Rolduc zal hij tot juni 2021 niet altijd beschikbaar zijn.

De nieuwe benoemingen gaan na de zomer in. Een exacte datum moet nog worden vastgesteld.

 

Naar verwachting ergens in oktober weer elke week een heilige Mis in alle parochies in de federatie Maasdorpen

Het kerkbestuur is heel erg blij dat er nog dit jaar weer elke week in alle parochies een heilige mis kan worden gevierd, zodra kapelaan Miguel Pascual Coello hier werkzaam kan zijn.

 

Corona-maatregelen verlengd

De bisschoppen hebben de corona-maatregelen verlengd. Een belangrijke verandering is er wel: het aantal gelovigen in de kerk is niet meer beperkt tot 30 of 100. De afstandsregel van 1,5 m blijft wel van kracht met als gevolg dat men in de kerk niet gebruik mag maken van alle beschikbare zitplaatsen.

 

Jaarrekening 2019 is vastgesteld

Het kerkbestuur heeft de jaarrekening van de federatie 2019 vastgesteld. De jaarrekening is afgesloten met een tekort ter hoogte van 23.095,00, inkomsten 501.899 en uitgaven 524.994. Het tekort in de parochie Tienray is met het oog op het eigen vermogen zorgwekkend en vraagt om extra aandacht binnen de komende maanden.

 

Accommodatieplan Tienray

Het kerkbestuur heeft kennis genomen van het besluit van de gemeente Horst aan de Maas om het accommodatieplan niet op te nemen in de kadernota 2021. Dat houdt in dat dit project niet meer kan rekenen op voldoende financiële ondersteuning en daarmee realisatie. Het accommodatieplan had tot doel om verschillende verenigingen in Tienray een nieuwe accommodatie te bieden in de kerk in Tienray. De verenigingen moeten waarschijnlijk nu langer op de huidige locaties verblijven. De werkgroep gaat op zoek hoe verder.

Spreekuur

Na de zomer zal in alle parochies een spreekuur worden aangeboden door pastoor of kapelaan. Daarnaast blijft vanzelfsprekend de mogelijkheid bestaan om contact op te nemen, vragen te stellen of een extra afspraak te maken via telefoon, brief of email.

 

In de parochies

In verband met de corona-maatregelen en de hiermee verbonden afstandsregels hebben verschillende huisartsen contact opgenomen met parochies om op bepaalde werkdagen in oktober de griepspuit in een bepaald onderdeel in de kerk te mogen zetten.

 

Communievieringen in Broekhuizenvorst (en Broekhuizen) en Swolgen (en Tienray) zijn verplaatst

De communieviering in Broekhuizenvorst resp. Broekhuizen is verplaatst naar zondag 11 april 2021. De communieviering in Swolgen resp. Tienray is verplaatst naar zondag 30 mei 2021.

 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor uw inzet en geduld in de afgelopen maanden.

Fijne vakantiedagen toegewenst…

Namens het kerkbestuur

Pastoor Schreiber