NIEUWSBERICHT

OKTOBER 2020  

 

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

 

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

 

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

-                    Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,
exclusief bedienaren.

-                    Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen volgens de richtlijnen van de overheid en alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

-                    Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.

-                    Samenzang is niet toegestaan.

bron: Bisdom Roermond, 2020 meer informatie: zie www.bisdom-roermond.nl

 

Kennismaking met de nieuwe kapelaan in opleiding

Het kerkbestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe kapelaan in opleiding Danny Horsch (37). Sinds 1 september 2020 is hij woonachtig in de kapelanie in Lottum en al met name werkzaam in de vormselvoorbereiding. Op zaterdag 31 oktober 2020 zal hij naar verwachting in besloten kring worden gewijd tot diaken.

 

Ed Smeets tijdelijk administrator in het dekenaat Horst

Lic. R.A. de Graaf Woutering werd op zondag 27 september 2020 geďnstalleerd als plebaan-deken van Roermond. Vanaf dat moment is hij niet meer deken van het dekenaat Horst. Ed Smeets, deken van het dekenaat Venray, werd benoemd tot administrator van het dekenaat Horst totdat de nieuwe deken Wilson Varela is geďnstalleerd als deken in ons dekenaat. Dan kan ook kapelaan Miguel Pascual Coello hier aan de slag.

 

Allerzielenvieringen

Op basis van de corona-maatregelen zullen de Allerzielenvieringen dit jaar anders er uit zien. Het aantal mensen in de viering zal beperkt zijn tot het aantal 30. Op basis daarvan zullen met name familieleden van overledenen in het afgelopen jaar hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. Dit geldt voor alle vieringen in het weekeinde van 24-25 oktober en 31 oktober - 1 november! Helaas zullen overige gelovigen alleen bij de vieringen aanwezig mogen zijn als er voldoende ruimte is. Hebt u aub begrip ervoor als vrijwilligers in de kerk aangeven als er geen ruimte meer zou zijn. Er is helaas onvoldoende tijd om dit anders te organiseren. De zegening van de graven zal alleen door pastoor of diaken worden verzorgd zonder aanwezigen. Alle gelovigen mogen pas na de zegening van de graven de begraafplaats op.

 

Geen Sint-Maartensvieringen of

Sinterklaasvieringen in of buiten de kerk

Op last van corona-maatregelen zullen er geen Sint Maarten of Sinterklaasvieringen in of buiten de kerk zijn.

 

Voorbereiding kerstviering uitgesteld

In verband met de corona-maatregelen is er op dit moment veel onduidelijkheid over kerstvieringen. Op dit moment is alleen duidelijk dat er geen koren mogen zingen en geen harmonie of fanfare de heilige mis met muziek mogen ondersteunen, tenzij met enkelen. Dit in verband met lopende onderzoeken van het Rijk over de gevaren van gezang en muziek bij evenementen. Zodra de kerstvieringen kunnen worden voorbereid zullen wij u hierover informeren.

 

Geen Cecilia-avonden voor vrijwilligers in de parochie

In verband met de corona-maatregelen kunnen dit jaar geen Cecilia-avonden plaatsvinden. Desondanks willen wij graag vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar persoonlijk danken met een klein cadeautje ter waarde van euro 15,00. De contactgroepen in de verschillende parochies zorgen zelf voor inkoop en uitreiking. Hartelijk dank voor uw inzet als vrijwilliger in de parochie, ook die van de contactgroepen! In november zult u naar verwachting dit klein cadeautje tegemoet mogen zien.

 

Parochie Tienray kan Heilige Missen niet meer betalen

Het accommodatieplan Tienray gaat in de oorspronkelijke vorm met de kerk als basis niet door. De gemeente heeft aangegeven in de komende jaren geen investeringsbudget voor dit plan beschikbaar te kunnen stellen. Subsidies van de provincie zijn gebonden aan een bijdrage van gemeente, parochie, bisdom en verenigingen. Alle partijen hebben aangegeven dat een grote investering niet meer realiseerbaar is. Dit houdt in dit project niet tot uitvoering komt en daarmee niet kan bijdragen aan extra inkomsten voor de parochie.