Zondag 20 september 2020

TWEEDE LEZING
Fil.,1, 20c-24. 27a

Voor mij is het leven Christus.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus de christenen van Filippi:

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven Christus en het sterven een winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is.