Zondag 20 september 2020

EERSTE LEZING
Jes., 55, 6-9

Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.
Uit de Profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich Iaat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is.

De ongerechtige moet zijn weg verlaten; de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil vergeven.

Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen - is de godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.