www.federatiemaasdorpen.nl

Meerlo - Tienray - Swolgen - Broekhuizenvorst - Broekhuizen - Lottum - Grubbenvorst - Videostreaming - Nieuwsbrief Kerkbestuur

In verband met de Coronacrisis willen wij u hier op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen binnen de kerken in onze parochies

Pastoor Schreiber
Hoofdstraat 19
5864 BC Meerlo
0478-691217

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Beste parochianen,
Beste mensen,

Op 1 november wordt het hoogfeest van Allerheiligen gevierd. Dit feest is door paus Gregorius IV in de 9e eeuw voor de hele Kerk voorgeschreven. Alle heiligen worden herdacht. Heilige zijn met name degene die nu al bij God in zijn heerlijkheid, in de hemel, zijn opgenomen. De Kerk heeft voor een bepaald aantal personen afzonderlijk onderzoek verricht om hun tot heiligen te kunnen verklaren. Van hun is de Kerk overtuigt dat zij nu al heilig zijn. De Kerk doet dit omdat wij ervan uitgaan dat zij zich voor ons bij God kunnen inzetten en een goed voorbeeld geven. Bovendien kunnen wij hen als patroonheilige benoemen, bijvoorbeeld in het kader van het Doopsel, zodat zij als voorspreker en beschermer voor die persoon kunnen dienen.

Op 2 november vieren wij Allerzielen. Dit is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn, nog niet voldoende heilig zijn in de ogen van God. Voor hen kunnen wij ons inzetten door gebed, meevieren van een heilige mis of een misintentie met als doel dat zij zo spoedig mogelijk worden opgenomen in de hemel. De dagen rondom het hoogfeest van Allerheiligen en Allerzielen zijn ook voor ons belangrijk. Zij geven inzicht in het doel van ons leven: heilig te leven en op gegeven moment opgenomen te worden in de hemel, in de heerlijkheid van God.

Aan de ene kant is het gedenken van de overledenen verdrietig, omdat zij niet meer in ons midden zijn. Aan de andere kant moge het hoogfeest van Allerheiligen ons vreugde en vrede schenken. Het is het grootste geluk voor ons als ook wij op een bepaald moment de hemel mogen binnentreden. U kunt iets betekenen voor uw overleden familieleden of voor mensen wie u wilt helpen. U kunt voor hen bijvoorbeeld de rozenkrans bidden, de kruisweg, het Onze Vader, een kaars aansteken of de heilige mis meevieren. Zoals in een intentieboek kunt u God in uw gebed in stilte aangeven voor wie u zich inzet. God kan op basis van uw gebed zorgen dat de wachttijd van zielen wordt verkort.

Ik wens u en uw overleden familieleden Gods zegen toe.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

ALLERZIELEN 2020

Wij bidden voor de zielenrust van hen die ons voorgingen in de dood, gemerkt door het teken van het geloof.

Bijzonder gedenken wij hen van wie we in verbondenheid met onze parochiefederatiegemeenschap afscheid hebben genomen.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

U kunt HIER de namen van de overledenen zien, waarvan we in het afgelopen jaar afscheid genomen hebben.

PDF versie

 

Corona-maatregelen aangescherpt (geldig per 10 oktober 2020, zie ook onze nieuwsbrief en aanvullende Covid maatregelen oktober)

Beste parochianen,

Na en in overleg met minister Grapperhaus heeft de bisschop het besluit genomen om de corona-maatregelen aan te scherpen. Dat betekent in het kort:

-het aantal gelovigen in de kerk wordt beperkt tot het aantal van 30.
-het dringend advies om in de kerk mondkapje te dragen, met uitzondering tijdens de communieuitreiking.
-de ‘anderhalve-meter’ regels en verplichte looprichting blijven onverkort van kracht.
-samenzang is niet toegestaan.
-zang vindt hooguit plaats door een cantor of enkele zangers.

-blaasmuziek is toegestaan door een ensemble van enkele personen.

Met betrekking tot uitvaarten is de corona-maatregel van maximaal 30 personen vooralsnog niet van toepassing. De maatregelen gaan vandaag, 10 oktober 2020, al in.

Neem het de vrijwilligers in de kerk a.u.b. niet kwalijk als ze u hier bij binnenkomst op attenderen. Meer informatie kunt u ook vinden op de site van het bisdom.

Allerzielen 24-25 oktober en 31 oktober - 1 november

Bij de allerzielenvieringen geldt ook een maximum van 30 gelovigen. Daarbij zullen eerst de familieleden van overledenen die het afgelopen jaar een kerklijke uitvaart hebben gehad, uitgenodigd worden om deze viering bij te wonen. Voor zover er dan nog plaatsen over zijn, mogen ook anderen naar binnen.

Na het lof vindt de zegening van de graven plaats ZONDER dat daar iemand bij aanwezig mag zijn. Na de zegening kan een ieder die dat wil, het kerkhof bezoeken. Dit uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter maatregelen. Uiteraard mag u ook in de loop van de dag een keer op het kerkhof langsgaan.

Ziekencommunie

In verband met de geldende Coronamaatregelen kan er tot nader bericht geen ziekencommunie uitgereikt worden. Mijn excuses hiervoor.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

 

Zondag 25 oktober

Eerste Lezing

Tweede Lezing

Evangelie

 

Download de lezingen en tussenzang als PDF

 

Misrooster

       
dinsdag
20 oktober

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
21 oktober

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
22 oktober
8.30
9.00
9.30
Rozenhoedje
H. Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (Biddende Moeders)
zaterdag
24 oktober
19.00 H. Mis
Grubbenvorst
Zondag
25 oktober
9.00
10.30
13.30
15.00
H. Mis + Allerzielenlof
H. Mis + Zegen
Allerzielenlof
Allerzielenlof
Swolgen
Broekhuizen
Lottum
Grubbenvorst
Opmerking betreffende Allerzielen:
Het zegenen van de graven zal vanwege de Covid-19 maatregelen plaatsvinden zonder publiek.
Na de zegen is iedereen welkom op de begraafplaats
       
dinsdag
27 oktober

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
28 oktober

15.30
18.40

19.00

H. Mis
Rozenhoedje
H. Mis
Tienray (oud klooster)
Tienray
Tienray
donderdag
29 oktober
8.30
9.00
9.30
Rozenhoedje
H. Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (Biddende Moeders)
zaterdag
30 oktober

10.30
18.00
19.15

H. Mis
H.Mis
H. Mis
Roermond (wijding kap. Horsch)
Tienray
Broekhuizenvorst
Zondag
1 november

9.00
10.30
14.00
15.00
15.30

H. Mis
H.Mis + Allerzielenlof
Allerzielendienst
Allerzielendienst
Allerzielendienst

Lottum
Meerlo
Tienray (diaken Horsch)
Broekhuizen (lector)
Broekhuizenvorst (Diaken Horsch)

Opmerking betreffende Allerzielen:
Het zegenen van de graven zal vanwege de Covid-19 maatregelen plaatsvinden zonder publiek.
Na de zegen is iedereen welkom op de begraafplaats
dinsdag
3 november

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
4 november

18.30
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
5 november
8.30
9.00
9.30
Rozenhoedje
H. Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (Biddende Moeders)
zaterdag
7 november

19.00

H. Mis
Grubbenvorst
Zondag
8 november

9.00
10.30

H. Mis
H.Mis

Swolgen
Broekhuizen

       
dinsdag
10 november

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
11 november

18.30
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
12 november
8.30
9.00
9.30
Rozenhoedje
H. Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (Biddende Moeders)
zaterdag
14 november

18.00
19.15

H.Mis
H. Mis
Tienray
Broekhuizenvorst
Zondag
15 november

9.00
10.30

H. Mis
H.Mis + Allerzielenlof

Lottum
Meerlo

Volledige lijst voor de maand oktober
Volledige lijst voor de maand november

Regels voor de kerken ivm COVID-19

 

Spreekuur

Beste parochianen,
Vanaf zaterdag 19 september is er weer een spreekuur in alle parochies in de parochiekerk van:

Parochie Heilige Joannes de Doper in Meerlo, donderdag 09.30 - 09.50 uur,
Parochie Onze Lieve Vrouw Troosteres Der Bedrukten in Tienray, woensdag 19.30 - 19.50 uur,
Parochie Heilige Lambertus in Swolgen, dinsdag 18.20-18.40 uur,
Parochie Heilige Naam Jezus in Broekhuizenvorst, zaterdag 15.30-15.50 uur,
Parochie Heilige Nicolaas in Broekhuizen, zaterdag 15.00-15.20 uur,
Parochie Heilige Gertrudis in Lottum, zaterdag 14.30-14.50 uur,
Parochie Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Grubbenvorst, zaterdag 14.00-14.20 uur.

De kapelaan in opleiding of ik zullen aanwezig zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om afzonderlijk een afspraak te maken via telefoon of email.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Nieuwsbrief vanuit het federatiebestuur

Beste parochianen,

De nieuwsbrief vauit het federatiebestuur kunt u HIER online lezen.
U kunt hem ook als PDF downloaden

 

Uitnodiging cursusprogramma voor volwassenen in de Parochiefederatie Maasdorpen 2020 / 2021

Beste parochianen,
Beste mensen,

Voor het komende najaar en winter hebben we weer een aantal interessante cursussen en informatieavonden samengesteld voor onze parochianen.

Zo zijn er cursussen voor mensen die graag vrijwilliger bij de kerk willen worden en daar meer kunnen leren over wat de specifieke taken inhouden en wat er van ons, maar ook van de vrijwilliger verwacht kan worden.

Er zijn verschillende avonden voor iedereen die wat meer van de bijbel te weten wil komen, of waarop dieper ingegaan wordt op de betekenis van de Sacramenten, het Rozenkransgebed, Getijdengebed en de Kruisweg.

Er zijn ook een aantal bijeenkomsten voor jongeren, waar we spreken over het kerkelijk huwelijk, hoe je misdienaar of zelfs priester kunt worden.

Ik wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan het cursusprogramma, want het programma is er speciaal voor u! Meer gedetailleerde informatie vindt u in het cursusprogramma 2020/2021, of u kunt met mij contact opnemen.

De locatie is in ´t Winkeltje in Tienray, achter de kerk. We beginnen om 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanwege de huidige Coronamaatregelen is de deelname vooralsnog beperkt tot 7 personen per avond. Als er meer gegadigden zijn, kunnen we eventueel een extra cursusavond inplannen.

Om te kunnen deelnemen dient u zich uiterlijk twee weken van tevoren middels een aanmeldingsformulier op te geven. U ontvangt dan een bericht per email (of telefoon) of- en wanneer u kunt deelnemen. U mag zich ook aanmelden voor meerdere cursussen, maar dan verzoeken wij u wel om per cursus een apart formulier in te sturen.

De avonden zijn gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier cursus (woensdagavond)
Aanmeldingsformulier cursus 'Misdienaar' (zaterdagmorgen, 20 maart 2021)

Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

 

Communie en Vormsel 2020/2021

Beste parochianen, In verband met de corona-maatregelen wil ik u in het kort even laten weten dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de communie- en vormsellessen met betrekking tot het komende schooljaar 2020/2021 voor te bereiden.

De vormselviering zal naar verwachting in november en de communieviering na pasen plaatsvinden. Eind augustus zal ik u weer informeren over de stand van zaken. Desondanks kunt u nu al uw kind aanmelden voor de communie- en vormselviering. Dan kan ik u rechtstreeks informeren zodra ik meer weet.

Aanmeldingsformulieren kunt u hieronder downloaden. Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier H. Communie

Aanmeldingsformulier H. Vormsel

 

Weer Misintenties

Beste parochianen,

Ik richt mij vandaag met name tot mensen op hogere leeftijd die niet in de gelegenheid zijn om naar een kapel of kerk te gaan in verband met de corona-maatregelen, maar wél een misintentie willen opgeven of een kaars willen aansteken.

Vanaf nu kunt u dit wél doen op de volgende manier: geef uw misintentie per email door, bijvoorbeeld door de hulp van een familielid, aan: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl en vraag aan hen om de kosten ter hoogte van € 12,50 (weekdagsmis) of € 27,50 (zondagsmis) over te laten maken op de rekening NL52 RABO 0132502186 van de parochie Heilige Joannes De Doper in Meerlo. Voor zover u wilt kan ik ook voor u een Noveenkaars zegenen en aansteken in verbinding met een intentie in de kerk van Onze Lieve Vrouw Troosteres Der Bedrukten in Tienray (grot) voor € 5,00.

Bijzonder is dat deze misintentie zal worden opgedragen in een Heilige Mis zonder gelovigen. Bovendien zal de misintentie niet worden vermeld in de dorpsbladen. Niet alleen mensen op hogere leeftijd, maar ook anderen mogen van deze mogelijkheid gebruik maken. Dat wil ik graag voor u doen. Parochiefederatie Maasdorpen Pastoor Schreiber

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Virtuele tour door de kerk

Neem een kijkje in de kerk van Swolgen

Neem een kijkje in de kerk van Lottum

Neem een kijkje in de kerk van Tienray

Neem een kijkje in de kerk van Meerlo

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizen

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizenvorst

Neem een kijkje in de kerk van Grubbenvorst

Via bovenstaande link kunt u in de kerken van de Federatie Maasdorpen rondlopen, op een vergelijkbare manier als in Google Streetview.
U kunt letterlijk rondkijken en alles bezichtigen. Op de tegelvloer zijn witte sterren geprojecteerd, als u daar op klikt, komt u op die plaats terecht.