www.federatiemaasdorpen.nl

Meerlo - Tienray - Swolgen - Broekhuizenvorst - Broekhuizen - Lottum - Grubbenvorst - Videostreaming - Nieuwsbrief Kerkbestuur

In verband met de Coronacrisis willen wij u hier op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen binnen de kerken in onze parochies

Pastoor Schreiber
Hoofdstraat 19
5864 BC Meerlo
0478-691217

 

Lezingen

Zondag 24 januari

 

Nieuwsbrief vanuit het federatiebestuur

Nieuwsbrief

 

Misrooster

dinsdag
19 januari
18.40
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
20 januari
18.30
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
21 januari
8.30
9.00
9.30
Rozenkrans
H.Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (biddende moeders)
zaterdag
23 januari
18.00
19.15
H. Mis
H. Mis
Tienray
Broekhuizenvorst
zondag
24 januari
9.00
10.30
Gezinsmis
H. Mis
Lottum
Swolgen
       
dinsdag
26 januari
18.40
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
27 januari
18.30
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
28 januari
8.30
9.00
9.30
Rozenkrans
H.Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (biddende moeders)
zaterdag
30 januari
19.00 H. Mis Grubbenvorst
zondag
31 januari
9.00
10.30
H. Mis
H. Mis
Meerlo
Broekhuizen
       

Volledige lijst voor de maand januari

Regels voor de kerken ivm COVID-19

 

Spreekuur

Beste parochianen,
Vanaf zaterdag 19 september is er weer een spreekuur in de parochiekerk van:

Parochie Heilige Joannes de Doper in Meerlo, donderdag 09.30 - 09.50 uur,
Parochie Onze Lieve Vrouw Troosteres Der Bedrukten in Tienray, woensdag 19.30 - 19.50 uur,
Parochie Heilige Lambertus in Swolgen, dinsdag 18.20-18.40 uur,

De kapelaan in opleiding of ik zullen aanwezig zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om afzonderlijk een afspraak te maken via telefoon of email.

Wij komen dan graag bij u op bezoek.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Uitnodiging cursusprogramma voor volwassenen in de Parochiefederatie Maasdorpen 2020 / 2021

Beste parochianen,
Beste mensen,

Voor het komende najaar en winter hebben we weer een aantal interessante cursussen en informatieavonden samengesteld voor onze parochianen.

Zo zijn er cursussen voor mensen die graag vrijwilliger bij de kerk willen worden en daar meer kunnen leren over wat de specifieke taken inhouden en wat er van ons, maar ook van de vrijwilliger verwacht kan worden.

Er zijn verschillende avonden voor iedereen die wat meer van de bijbel te weten wil komen, of waarop dieper ingegaan wordt op de betekenis van de Sacramenten, het Rozenkransgebed, Getijdengebed en de Kruisweg.

Er zijn ook een aantal bijeenkomsten voor jongeren, waar we spreken over het kerkelijk huwelijk, hoe je misdienaar of zelfs priester kunt worden.

Ik wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan het cursusprogramma, want het programma is er speciaal voor u! Meer gedetailleerde informatie vindt u in het cursusprogramma 2020/2021, of u kunt met mij contact opnemen.

De locatie is in ´t Winkeltje in Tienray, achter de kerk. We beginnen om 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanwege de huidige Coronamaatregelen is de deelname vooralsnog beperkt tot 7 personen per avond. Als er meer gegadigden zijn, kunnen we eventueel een extra cursusavond inplannen.

Om te kunnen deelnemen dient u zich uiterlijk twee weken van tevoren middels een aanmeldingsformulier op te geven. U ontvangt dan een bericht per email (of telefoon) of- en wanneer u kunt deelnemen. U mag zich ook aanmelden voor meerdere cursussen, maar dan verzoeken wij u wel om per cursus een apart formulier in te sturen.

De avonden zijn gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier cursus (woensdagavond)
Aanmeldingsformulier cursus 'Misdienaar' (zaterdagmorgen, 20 maart 2021)

Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

 

Communie en Vormsel 2020/2021

Beste parochianen, In verband met de corona-maatregelen wil ik u in het kort even laten weten dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de communie- en vormsellessen met betrekking tot het komende schooljaar 2020/2021 voor te bereiden.

De vormselviering zal naar verwachting in november en de communieviering na pasen plaatsvinden. Eind augustus zal ik u weer informeren over de stand van zaken. Desondanks kunt u nu al uw kind aanmelden voor de communie- en vormselviering. Dan kan ik u rechtstreeks informeren zodra ik meer weet.

Aanmeldingsformulieren kunt u hieronder downloaden. Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier H. Communie

Aanmeldingsformulier H. Vormsel

 

Corona-maatregelen aangescherpt (geldig per 10 oktober 2020, zie ook onze nieuwsbrief en aanvullende Covid maatregelen oktober)

Beste parochianen,

Na en in overleg met minister Grapperhaus heeft de bisschop het besluit genomen om de corona-maatregelen aan te scherpen. Dat betekent in het kort:

-het aantal gelovigen in de kerk wordt beperkt tot het aantal van 30.
-het dringend advies om in de kerk mondkapje te dragen, met uitzondering tijdens de communieuitreiking.
-de ‘anderhalve-meter’ regels en verplichte looprichting blijven onverkort van kracht.
-samenzang is niet toegestaan.
-zang vindt hooguit plaats door een cantor of enkele zangers.

-blaasmuziek is toegestaan door een ensemble van enkele personen.

Met betrekking tot uitvaarten is de corona-maatregel van maximaal 30 personen ook van toepassing. De maatregelen gaan vandaag, 10 oktober 2020, al in.

Neem het de vrijwilligers in de kerk a.u.b. niet kwalijk als ze u hier bij binnenkomst op attenderen. Meer informatie kunt u ook vinden op de site van het bisdom.

 

Ziekencommunie

In verband met de geldende Coronamaatregelen kan er tot nader bericht geen ziekencommunie uitgereikt worden. Mijn excuses hiervoor.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Virtuele tour door de kerk

Neem een kijkje in de kerk van Swolgen

Neem een kijkje in de kerk van Lottum

Neem een kijkje in de kerk van Tienray

Neem een kijkje in de kerk van Meerlo

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizen

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizenvorst

Neem een kijkje in de kerk van Grubbenvorst

Via bovenstaande link kunt u in de kerken van de Federatie Maasdorpen rondlopen, op een vergelijkbare manier als in Google Streetview.
U kunt letterlijk rondkijken en alles bezichtigen. Op de tegelvloer zijn witte sterren geprojecteerd, als u daar op klikt, komt u op die plaats terecht.