www.federatiemaasdorpen.nl

Meerlo - Tienray - Swolgen - Broekhuizenvorst - Broekhuizen - Lottum - Grubbenvorst - Videostreaming - Nieuwsbrief Kerkbestuur

In verband met de Coronacrisis willen wij u hier op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen binnen de kerken in onze parochies

Pastoor Schreiber
Hoofdstraat 19
5864 BC Meerlo
0478-691217

 

Lottum in het klein

Op Pasen werd in de kerk van Lottum de maquette, door Jan Rutten gemaakt, onthuld.
Jan Rutten, oud-timmerman begon aan de maquette in het jaar 2019 met de oude in de oorlog verwoeste kerk van Lottum. Toen de kerk af was, begon hij met uitbreiding om de boerderij ernaast en nog meer huizen. Belangrijk is om te vermelden dat de oude kerk naar het oosten gericht was (dus met de toren naar het westen).

De maquette zal in de zomer tijdens de gewone openingstijden in het portaal van de kerk te zien zijn.

Pauselijke Onderscheiding

Toos Aerts-Hendrix uit Swolgen heeft op Eersye Paasdag een Pauselijke Onderscheiding gekregen vanwege haar vrijwilligerswerk voor de kerk. Mevrouw Aerts-Hendrix is al vijftig jaar actief als vrijwilligster in de parochie. Sinds 1970 draagt zij zorg voor de bloemversiering en het schoonmaken in de kerk. Bovendien was zij actief als lector en ruim 30 jaar als koorlid. Naast haar werk heeft zij vanaf 1983 tot voor kort, kleding en spullen ingezameld voor arme en behoeftige mensen in onder andere Roemenie en Polen.

 

Lezingen

Zondag 18 april

 

Nieuwsbrief vanuit het federatiebestuur

Nieuwsbrief Februari 2021

Misstipendia 2021

 

Misrooster

       
dinsdag
6 april
18.40
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
7 april
18.30
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
8 april
8.30
9.00
9.30
Rozenkrans
H.Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (biddende moeders)
zaterdag
10 april
19.00 H. Mis
Grubbenvorst
zondag
11 april
9.00
10.30
H. Mis
H. Mis
Meerlo
Broekhuizen
       
dinsdag
13 april
18.40
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
14 april
18.30
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
15 april
8.30
9.00
9.30
Rozenkrans
H.Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (Biddende Moeders)
zaterdag
17 april
18.00
19.15
H. Mis
H. Mis
Tienray
Broekhuizenvorst

zondag
18 april

9.00
10.30
H. Mis
H. Mis
Lottum
Swolgen
       
dinsdag
20 april
18.40
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
21 april
18.30
19.00
Rozenkrans
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
22 april
8.30
9.00
9.30
Rozenkrans
H.Mis
Gebedsdienst
Meerlo
Meerlo
Meerlo (biddende moeders)
zaterdag
24 april
19.00 H. Mis
Grubbenvorst
zondag
25 april
9.00
10.30
H. Mis
H. Mis
Meerlo
Broekhuizen
 

Er is geen presentatiemis van de communicanten in Lottum, Tienray, Swolgen en Grubbenvorst

 

Volledige lijst voor de maand april

Volledige lijst voor de maand mei

Regels voor de kerken ivm COVID-19

 

Corona-maatregelen aangescherpt (geldig per 10 oktober 2020, zie ook onze nieuwsbrief en aanvullende Covid maatregelen oktober)

Beste parochianen,

Na en in overleg met minister Grapperhaus heeft de bisschop het besluit genomen om de corona-maatregelen aan te scherpen. Dat betekent in het kort:

-het aantal gelovigen in de kerk wordt beperkt tot het aantal van 30.
-het dringend advies om in de kerk mondkapje te dragen, met uitzondering tijdens de communieuitreiking.
-de ‘anderhalve-meter’ regels en verplichte looprichting blijven onverkort van kracht.
-samenzang is niet toegestaan.
-zang vindt hooguit plaats door een cantor of enkele zangers.

-blaasmuziek is toegestaan door een ensemble van enkele personen.

Met betrekking tot uitvaarten is de corona-maatregel van maximaal 30 personen ook van toepassing. De maatregelen gaan vandaag, 10 oktober 2020, al in.

Neem het de vrijwilligers in de kerk a.u.b. niet kwalijk als ze u hier bij binnenkomst op attenderen. Meer informatie kunt u ook vinden op de site van het bisdom.

 

Ziekencommunie

In verband met de geldende Coronamaatregelen kan er tot nader bericht geen ziekencommunie uitgereikt worden. Mijn excuses hiervoor.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Virtuele tour door de kerk

Neem een kijkje in de kerk van Swolgen

Neem een kijkje in de kerk van Lottum

Neem een kijkje in de kerk van Tienray

Neem een kijkje in de kerk van Meerlo

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizen

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizenvorst

Neem een kijkje in de kerk van Grubbenvorst

Via bovenstaande link kunt u in de kerken van de Federatie Maasdorpen rondlopen, op een vergelijkbare manier als in Google Streetview.
U kunt letterlijk rondkijken en alles bezichtigen. Op de tegelvloer zijn witte sterren geprojecteerd, als u daar op klikt, komt u op die plaats terecht.